Veggerby Sogn

Fortællinger fra Veggerby Sogn:

Boring efter kali ved Suldrup
I årene 1947-1948 foretog et dansk-amerikansk selskab en del boringer for at udforske den danske undergrund med henblik på kommerciel udnyttelse af mulige råstoffer, med hovedvægten lagt på olie, som man ikke fandt meget af, men man fandt mindre mængder kali.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 79, Forår 2015.
Læs artiklen her!

Bradsted Brugs, der flyttede til Kirketerp
I 889 oprettede en kreds af beboere en brugsforening i Bradsted. På grund af Kirketerps opkomst flyttede butikken hertil i 1942. Her forblev butikken til den lukkede i 1994.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 76, forår 2013.
Læs artiklen her!

Oldtidsfund
Der er fundet mange værdifulde oldsager på egnen. Et stort sølvsmykke i Byrsted i 1846 og en del mønter i 1898 omtales i denne artikel, der også fortæller om nogle gravhøje, der er forsvundet omkring Aarestrup.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr.72, forår 2011.
Læs artiklen her!