Blandede bolsjer

Denne lidt uforudsigelige overskrift dækker og en række fortællinger om begivenheder i Arkivets område. Artikler, der ikke rigtig passer ind in nogle af de mere præcist valgte overskrifter – se efter hvad der gemmer sig af ja, blandede bolsjer!

Juelstruphornet
I sommeren 1945 gravede Chr. Hansen og hans søn Peter tørv i den moseparcel, der hørte med til deres ejendom pø Juelstrup mark. Chr. Hansen stod nede i tørvegravningshullet og kastede tørvejorden op til sønnen, da det pludselig lød fra Peter: “Hvad er det her for noget”” “Bare noget skidt, smid det væk”, sagde faderen, men Peter stod med et fuldt bevaret horn i hånden. En oplevelse han aldrig har glemt.
Læs fortællingen her!

Husmand på charmetur til Rostock
Danmarks Kommunistiske Parti arrangerede på ture til det kommunistisk styrede Øst-Tyskland. På disse ture deltog erklærede kommunister, men også andre blev inviteret. Fx kom en husmand, der var aktiv i husmandsbevægelsen på vores egn, med på en tur til Rostock i 1959. Han var dybt imponeret over hvad han så og hvad han fik fortalt.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 86, efterår 2018.
Læs artiklen her!

Under Marchen
Christen Sørensen fra Øster Hornum var dansk soldat under Napoleonskrigene. Han skrev dagbøger om tildragelserne i perioden 1810 til 1814.
Hans dagbog kan læses her!

Slavekrigen i Øster Hornum 1848
Da det var ved at trække op til krigen i 1848 gik der rygter om at de slesvig-holstenske oprørere havde lukket tugthusfangerne (slaverne) ud af tugthuset i Rendsborg, og at disse nu drog hærgende op gennem Jylland.
Læs den lokale pastor Hansen beretning her!

Krigsfange i Torgau 1865
Anders Kristian Andersen, der arbejdede på Kjelddals Mølle deltog i krigen i 1864. 18. april blev han såret og taget til fange og sad fanget i Torgau til han blev løsladt og sendt hjem i august. Under opholdet førte han dagbog, som kan læses her.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 70, efterår 2010.
Læs artiklen her!

Diligencesagen fra Gravlev
Det er ikke kun nu om dage, mindre problemer kan vokse sig store og medføre bitre konfrontationer. I 1840 til 1841 udspillede der sig i Gravlev en særegen strid.
Læs fortællingen her!

Klingerhøj ved Guldbæk
I 1904 udgravede lærer Valdemar Vold, ansat ved Guldbæk Skole, gravhøjen Klingerhøj, beliggende tæt ved Guldbæk. Han fandt mange interessante ting, som nu opbevares på Aalborg Historiske Museum
Læs fortællingen her!

Øster Hornum brændt 1889
Det var sangsynligvis nogle drenges leg med ild i præstegårdens lade, der førte til at en tredjedel af Øster Hornum brændte 13. juni 1889.
Læs fortællingen her!

Fra fattighjælp til spirende socialpolitik
Fra slutningen af 1800-tallet blev der i større og større omfang taget hånd om de medborgere, der af forskellige årsager ikke kunne klare sig selv. Til at begynde med som almisser, men langsomt fremkom et mere og mere regelbaseret, for den enkelte mere værdigt system. Udviklingen beskrives her som den foregik i Øster Hornum Kommune.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 68, forår 2009.
Læs artiklen her!

Rundt i Øster Hornum 1939
Verner Andersen tager os med på en rundtur i Øster Hornum – sådan som han som ældre husker den fra hans barndom.
Læs Verner Andersens fortælling her!

Drømmen om Amerika
Carl J. Qvist skrev mange interessante artikler af lokalhistorisk interesse. Blandt andet har han skrevet om to mænd, der begge udvandrede til USA. Deres udgangspunkt og videre skæbne var vidt forskellig.
Læs artiklen her!

Støvring – en underlig by i en underlig tid
Gorm Hjort skrev om sin hjemby Støvring – en underlig by i en underlig tid i perioden fra 1920 til 1945.
Læs fortællingen her!

Lidt historie fra Suldrup og omegn
Tømrermester P. O. Pedersen skrev en del artikler om hjembyen Suldrup. Han skrev om mejeriet, menneskene i byen, kroen, forsamlingshuset og meget andet.
Læs hans fortælling her!

Storkommunen dannedes 1970
De gamle sognekommuner blev i 1970 afløst af storkommunerne. Jan Bak Harder skrev i Arkivets 10 års jubilæumsskrift en artikel om kommunernes historie.
Læs fortællingen her!

En tragisk historie fra Rebstrup
En ung kvinde fik i 1651, uden at være gift, et barn. Hun blev grebet af panik, og derefter udviklede historien sig kun til det værre,
Læs fortællingen her!

En retssag om en hund 1731
Retssag om en død hund i Guldbæk 1731. En strid om en håndfuld træskeer og en død hund blev i 1731 det helt store samtaleemne i Guldbæk og omegn – og førte til en langvarig retssag.
Læs historien her!