Arkivets sikre rum

Alle arkivalier opbevares i arkivæsker fremstillet af syrefrit pap. Rummet er brandsikret, og der tilstræbes konstant temperatur og luftfugtighed. Skadedyr såsom sølvfisk og skægkræ bekæmpes efter bedste evne.