Suldrup Sogn

Artikler fra Suldrup Sogn:

Boring efter kali ved Suldrup
I årene 1947-1948 foretog et dansk-amerikansk selskab en del boringer for at udforske den danske undergrund med henblik på kommerciel udnyttelse af mulige råstoffer, med hovedvægten lagt på olie, som man ikke fandt meget af, men man fandt mindre mængder kali.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 79, Forår 2015.
Læs artiklen her!

Ottoline Jensen på Brunholm Friskole
Friskolen i Brunholm havde sin begyndelse i 1898, hvor Ottoline Jensen blev ansat. Hun her i tretten år, og det er hendes virke, fortællingen handlede om. Skolen fungerede til 1972.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 84, efterår 2017.
Læs artiklen her!

Hyldal Vandkraftcentral
Under 1. verdenskrig oplevede Danmark som så mange andre lande problemer med at skaffe den nødvendige energi til den industrialisering, der var i fuld gang. På landet blev der opstillet mange vindmøller ved gårdene, men til industrien var der behov for elektricitet i et langt større omfang. Vandkraft var en mulighed, der blev udnyttet mange steder, her i landet er Tangeværket mest kendt. Her på egnen ville man også være med, så et stort anlagt vandkraftværk blev planlagt ved Hyldal Mølle.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 78, efterår 2014.
Læs artiklen her!

Louise Svendsen, fra Suldrup til Sac City
Louise Svendsen rejste i 1904 fra Suldrup til USA. Pengene til rejsen fik hun fra sin bror, der tre år før var rejst samme vej. Senere fulgte de fleste af Louises søskende. Louise blev gift med Sam, der også var af dansk afstamning. Parret slog sig ned i Midt-Vesten, hvor Louise boede og arbejdede til som død i 1988.
I 2016 mødtes ganske tilfældigt og meget overraskende nogle af hendes efterkommere på Suldrup Kirkegård. 
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 83, forår 2017.
Læs artiklen her!

Andelsmejeriet Stenhøj i Suldrup
Andelsmejeriet Stenhøj i Suldrup blev opført 1890 og virkede frem til 1973. Et fyldigt kildemateriale gør det muligt at følge mejeriets historie ganske tæt.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 77, forår 2014.
Læs artiklen her!

Rodsted Missionshus
Rodsted Missionshus hører trods navnet med til Sønderup Sogn og ligger i Suldrup. Huset blev opført i 1903 og fungerede frem til 1997. Da der foreligger mange beretninger og arkivalier om huset, er det lykkedes at tegne et nøjagtigt billede af husets historie.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 69, efterår 2009.
Læs artiklen her!