Medlemsbladet “Hanen”

Medlemsbladet “Hanen” udsendes til medlemmerne to gange om året, forårsudgaven omkring 1. marts, efterårsudgaven omkring 1. september.

Bladet rummer, foruden foreningsnyt en række artikler af lokalhistorisk betydning. Det kan være fortællinger om personer, virksomheder eller begivenheder. Hvert blad søges redigeret, så der er fortællinger om gammelt, nyere og nyt – og dækkende de forskellige sogne, Arkivet dækker. Alt det kan naturligvis ikke opfyldes for de enkelte numre, men over tid opfyldes ovennævnte.

Bladet er trykt i A4-format og rummer 28 sider.

Ældre udgaver af bladet kan købes på Arkivet for 50 kr. pr. stk. + evt. porto.

Hanens indhold

Her kan læses indholdsfortegnelse over de sidst udkomne udgaver af “Hanen”.
Link til siden!

Gamle Haner

På et tidspunkt lægges alle udgaver af Hanen, udkommet fra Arkivets stiftelse i 1973 og frem til 2019.
Link til siden!

Hanens fætre og kusiner

Under denne lidt besynderlige overskift lægges fortællinger, der har tilknytning til nogle af de fortællinger, der i tidens løb har været bragt i Hanen.
Link til siden!