Sørup Sogn

Fortællinger fra Sørup Sogn:

Da Juelstrup Sø blev tørlagt
Juelstrup sø er for få år siden blevet genskabt, ganske vist ikke helt i den form og størrelse den havde tilbage i tiden før nogen begyndte at regulere den, men i en form, der nok ligner den, den havde for 150 år siden. Her kan læses to artikler om tørlægningen af søen.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 68, forår 2009.
Læs artiklen her!

Lars Olsen, lærer i Sørup
Lars Olsen var lærer i Sørup fra 1945 til 1949. Han var efterfølger for lærer Marius Dalgaard, der havde siddet på posten siden 1914. Det var ikke helt uden problemer at være efterfølger for en så markant person.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 85, forår 2018.
Læs artiklen her!

Sørup Kirke fik sit tårn
Nytårsaften, eller var det juleaften i sidste halvdel af 1940’erne, brasede gulvet sammen i Sørup Kirke – stor opstandelse! Få år efter ville menighedsrådet have tårn på kirken, der var fra 1906. Menighedsrådet fik kontakt til en arkitekt, der tegnede et tårn. Det var kgl. Bygningsinspektør Packness ikke begejstret for, så en andet blev opført.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 84, efterår 2017.
Læs artiklen her!

To enker i Sørup, Buderup Sogn
I denne artikel skildres to familier i Sørup, som i 1837 ramtes af den katastrofe, som en familiefaders død betød. Den ene families gård lå på Sørupgårdsvej nr. 5, hvor Niels Pedersen Søgaard boede med hustru, tre børn, hans far på aftægt og en tjenestekarl. Den anden families gård lå på Enggårdsvej nr. 34, hvor Peder Pedersen boede med hustru, fem børn, begge hans forældre på aftægt, en tjenestekarl og en tjenestepige.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 80, efterår 2015.
Læs artiklen her!

Sørup Gadelysforening
Indtil for ikke så mange år siden var gadebelysning ikke noget det offentlige tog sig af. Det var de enkelte byers egen sag at oprette gadelysforeninger, der stod for den sag. I Sørup tog en gruppe borgere sagen op og dannede ”Sørup Gadelysforening”. Hvordan det gik for sig, kan læses i denne artikel.
Læs artiklen her!