Hanens fætre og kusiner

Under denne lidt besynderlig overskrift kan læses det ekstramateriale, der har været bragt i tilknytning til Hanen. Materialet er karakteriseret ved at være af almen historisk interesse uden dog at være knyttet direkte til vores område.

Peter Færk
I Hanen forår 2024 (nr.97) bringes en fortælling om den ret så kriminelle Niels Christian Christensen (kaldet ) Kjær. Han skriver i sin selvbiografi, at “var en Peter Færk”. Denne Peter Færk kan der læses om i nedenstående artikel.
Læs mere her!

Mord ved hængning 1910
Niels Christian Christensen (kaldet Kjær) begik en række forbrydelser fra slutningen af 1800-tallet og det første årti af 1900-tallet en række forbrydelser – ofte under kraftig påvirkning af indtagelse af store mængder brændevin. I Hanen nr. 97, forår 2024 bringes en artikel “Et usædvanligt indbrud – øst for Hæsum”. Med dette var Kjærs kriminelle løbebane ikke slut. Her kan læses om hans bedrifter i 1910.
Læs mere her!

Busted Pedersen
Pedersen var født i Aalborg i 1822 og blev døbt Frederik Ferdinand Pedersen. Han døde i Lyngsø 20. april 1910. Han blev 88 år gammel. Han købte Bustedgård 1853. Han blev sognerådsformand og var nærmest ”sognekonge”. Artiklen har relation til fortælling bragt i foreningens medlemsblad ”Hanen” nr. 93, forår 2022. Læs mere her!

Fra Tiufkær til New York 1896
Søren Fogdal rejste 1896 til USA, hvor han senere blev gift med Louise Svendsen, hvis historie bringes i Hanens forårsnummer 2017. Her fortæller han om sin opvækst og rejsen over Atlanten. Det var en hård tur. Artiklen har relation til fortælling bragt i foreningens medlemsblad ”Hanen” nr. 83, forår 2017. 
Læs historien her!

Auditørrapport om togsammenstød 1931
To godstog bragede ind i hinanden på Støvring Station 1931. Den historie kan læses i Hanens forårsudgave 2017. Som en del af baggrundsmaterialet til historien er brugt den auditørrapport DSB udarbejdede efter hændelsen.
Auditørrapporten kan læses her!

Historier fra Gravlev og omegn
Lærer Jens Bøcher Frederiksen, Fløe, har skrevet mange fantasifulde historier om livets mere eller mindre skæve gang i Gravlev og omegn. Artiklen har relation til fortælling bragt i foreningens medlemsblad ”Hanen” nr. 076, forår 2013.
Her kan læses en håndfuld fortællinger! 

Th. Johansen, lærer, kirkesanger og lokalhistoriker

Th. Johansen person
Th. Johansen var lærer, kirkesanger, billedhugger og meget andet. Han var førstelærer i Aarestrup fra 1914 til sin død i 1953. I vores sammenhæng er det hans store interesse for lokalhistorie, der påkalder sig interesse. Johansen skrev og tegnede næsten uanede mængder vedrørende Aarestrups historie. I denne artikel, der blev bragt i foreningens medlemsblad ”Hanen” nr. 70, foråret 2010, fortæller mennesker, der havde med ham at gøre, om hans gøren og laden.
Læs mere her!

Th. Johansen rekrut og ordonnans i Viborg 1911
Theodor Johansen (1888 – 1953), der fra 1914 til sin død i 1953 var lærer i Aarestrup, skrev og tegnede livet igennem om, hvad han så og oplevede, således også om sin tid som
rekrut og ordonnans i Viborg. Johansen sugede viden og oplevelser til sig og videregav dem i sine mangfoldige notesbøger, som han altid må have haft på sig. Han tegnede og skrev om hvad han oplevede, her første del af hans fortælling om soldatertiden. Artiklen har relation til artikel om Th. Johansen som person, bragt i foreningens medlemsblad ”Hanen” nr. 70, foråret 2010.
Læs her fortællingen om hans rekruttid!

Th. Johansen i Viborg – rekrut med alle sanser vakt
Theodor Johansen (1888 – 1953), der fra 1914 til sin død i 1953 var lærer i Aarestrup, skrev og tegnede livet igennem om, hvad han så og oplevede, således også om sin tid som rekrut i Viborg. Johansen sugede viden og oplevelser til sig og videregav dem i sine mangfoldige notesbøger, som han altid må have haft på sig. Han tegnede og skrev om hvad han oplevede, her anden del af hans fortælling om soldatertiden. Artiklen har relation til artikel om Th. Johansen som person, bragt i foreningens medlemsblad ”Hanen” nr. 70, foråret 2010. Læs her fortællingen om det videre forløb af hans soldatertid!

Th. Johansen i Tyskland 1910
Skrevet af lærer Theodor Johansen (f. 1888) på rejsen til Sønderjylland og Tyskland august 1910. Rejsen, der foregik dels med tog, dels med færge og på cykel, var efter alt at dømme hans første udlandsrejse. Johansen var senere lærer i Aarestrup fra 1914 til sin død i 1953.
Læs her om hans rejse. Artiklen har relation til artikel om Th. Johansen som person, bragt i foreningens medlemsblad ”Hanen” nr. 70, foråret 2010.
Læs historien her!

Th. Johansen i Tyskland og Holland 1912
Dette er en fortælling om en cykeltur til Tyskland og Holland. Den er skrevet af Theodor Johansen, på daværende tidspunkt ung lærer i Nørre Kongerslev. Siden hen blev han lærer i Aarestrup, hvor han virkede fra 1914 til sin død i 1953. Illustrationerne er Johansens egne. Artiklen har relation til artikel om Th. Johansen som person, bragt i foreningens medlemsblad ”Hanen” nr. 70, foråret 2010.
Læs her om hans rejse!

Th. Johansen i London
Skrevet af Theodor Johansen, lærer i Aarestrup fra 1914 til sin død i 1953. Hvornår rejsen har fundet sted er ikke helt klart, men det må være i tiden umiddelbart før første verdenskrig, sandsynligvis 1912 i forlængelse af rejsen til Holland. Da der i Johansens efterladte papirer ikke findes tegninger fra London, illustreres artiklen af billeder taget i byen påsken 2009. Artiklen har relation til artikel om Th. Johansen som person, bragt i foreningens medlemsblad ”Hanen” nr. 70, foråret 2010.
Læs her om hans rejse!

Th. Johansen på rejse med skib til Helsingfors 1925
Skrevet af Theodor Johansen, lærer i Aarestrup fra 1914 til 1953. I 1925 blev der afholdt nordisk skolemøde i Helsingfors. Lærer Johansen deltog. Desværre er kun hans beretning om rejsen med det gode skib Hellig Olav bevaret. Johansens iagttagelsesevne er uovertruffen i hans beskrivelser af pudsigheder, han kommer ud for på turen. Billederne af skibet Hellig Olav er velvilligt stillet til rådighed af Museet for Søfart, Kronborg. Artiklen har relation til artikel om Th. Johansen som person, bragt i foreningens medlemsblad ”Hanen” nr. 70, foråret 2010.
Læs her om hans rejse!

 Th. Johansen: Fru Inger til Ingershøj
Theodor Johansen, der var lærer og kirkesanger i Aarestrup fra 1914 til sin død i 1953, havde mange talenter. Mest kendt i nutiden er han nok for sit lokalhistoriske arbejde og for de mange sten, han i tidens løb huggede inskription og billeder i til placering ved egnens større gårde og ved historiske steder som fx “Flyverstenen” i Torstedlund Skov. Herudover var Johansen en meget dygtig tegner og, som vi skal se af nedenstående lille novelle, forsøgte han sig også i den skønlitterære genre. Fortællingen er tydeligvis bygget op over historiske kendsgerninger, han havde fundet ved sine mange besøg på Landsarkivet i Viborg og ved de mange optegnelser han havde gjort ved at indsamle fortællinger fra egnens ældre beboere. Artiklen har relation til artikel om Th. Johansen som person, bragt i foreningens medlemsblad ”Hanen” nr. 70, foråret 2010.
Her kan fortællingen læses!

Th. Johansen: Træet med elskovsæblerne
Lærer Th. Johansen har skrevet flere noveller. Her bringes novellen om elskovsæblerne, der dels handler om et æbletræ, men også om slægtshistorie og en misforståelse. Artiklen har relation til artikel om Th. Johansen som person, bragt i foreningens medlemsblad ”Hanen” nr. 70, foråret 2010.
Læs novellen her!