Person

Fortællinger om personer i Arkivets område.

Bente Frendrup Nielson – erindringer om et liv i musikkens verden
Bente Frendrup Nielsen har skrevet sine erindringer – om et liv i musikkens verden. Bente voksede op i Molbjerg ved Øster Hornum. Lige fra barn har musik været omdrejningen i Bentes liv. Hun fortæller om barndom, konservatorieuddannelse, musiker på Aalborg Teater, organist i Skalborg, Nibe og Vokslev samt om koncertrejser. En stor og levende beretning.
Læs beretningen her!

Hans Povlsen – erindringer
Lærer og forfatter Hans Povlsen (1886 – 1973) skrev på sine ældre dage sine erindringer, men fik dem aldrig færdiggjort. Lokalhistorisk Arkiv fik efter hans død overladt en mængde af Povlsens efterladte papirer, bl.a. skitserne til erindringerne. I anledning af Povlsens 100-års dag i 1986 udgav Arkivet et temanummer af medlemsbladet Hanen om Hans Povlsen. I 1998 udgav Arkviet erindringerne, som kan læses her:
Jeg husker så grant.

Hans Povlsen – en forfatter i Himmerland
Hans Povlsen, født 1886, stammede fra Grydsted ved Nibe, men var fra 1916 til 1954 lærer i Støvring. Foruden at være en meget progressiv lærer, var han også forfatter – mest kendt for sine digte skrevet på himmerlandsk. Mere ukendt er hans fem romaner, skrevet i tidsrummet 1918 til 1943. Hans barnebarn Steen Klitgård Povlsen, lektor emeritus i litteraturhistorie på Aarhus Universitet, har genlæst dem.
Læs hans fortælling!

Hans Povlsen – Laboratorie-Dansk
Hans Povlsen var anden-lærer på Støvring Skole, nuværende Bavnebakkeskole fra 1915 til 1952. Fra at have undervist på traditionel vis, udviklede han med tiden sit eget system, først hvad tegning angik, siden også i først og fremmest dansk. Han kaldte sit system Laboratorie-Dansk. Hans pædagogiske tanker blev kendt i vide kredse blandt tidens progressive lærere. Hans Povlsen holdt mange foredrag om sit sin på undervisning og sit system. Når han holdt foredrag, havde han et manuskript, som kan læser her under.
Læs hans manuskript her!

Jens Jensen-Sønderup
Jens Jensen-Sønderup var i de første årtier af 1900-tallet en betydelig Venstrepolitiker og endog indenrigsminister i Klaus Bertsens ministerium fra 1910 til 1913:
Læs fortællingen her!

Vagn Lyngberg Andersen, politibetjent og flygtning i eget land
Vagn Lyngberg Andersen blev født 1920 i Sørup. Fra 1942 virkede han inden for politiet. Fra december 1943 var han ansat hos Aalborg Politi, et forhold der fik en brat ende 19. september 1944, da den tyske militærmagt arresterede det danske politi. Vagn Lyngberg Andersen undgik arrestation og gik ind i modstandsbevægelsen. Læs fortællingen her!

Peter Kvist – et billede af en personlighed
Peter Kvist, en markant personlighed, var først sognerådsformand i Øster Hornum Kommune og efter kommunalreformen i 1970 borgmester i Støvring Kommune frem til pensioneringen i 1985. Ved sin afsked blev der udført et portrætmaleri af ham – det kan nu ses på Lokalhistorisk Arkiv.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 80, efterår 2015.
Læs artiklen her!

Folketingsmanden fra Estrup
I slutningen af 1800-tallet var Laurs Kvist fra Estrup den ubestridte sognekonge i Øster Hornum kommune. Medlem af et utal af bestyrelser, medlem af sognerådet og endda formand for rådet i to perioder. Fra 1890 til 1926 var han Nibe-kredsens medlem af Folketinget.
Læs fortællingen her!

Th. Johansen person
Th. Johansen var lærer, kirkesanger, billedhugger og meget andet. Han var førstelærer i Aarestrup fra 1914 til sin død i 1953. I vores sammenhæng er det hans store interesse for lokalhistorie, der påkalder sig interesse. Johansen skrev og tegnede næsten uanede mængder vedrørende Aarestrups historie. I denne artikel, fortæller mennesker, der havde med ham at gøre, om hans gøren og laden. Der kan læses flere fortællinger skrevet af Th. Johansen under fanebladet “Hanens fætre og kusiner”.
Læs om Th. Johansen her!

Arne Hjort – læge i Støvring 1916 til 1949
Gorm Hjort, søn af læge Arne Hjort, har skrevet en artikel om sin far, mangeårig læge i Støvring.
Læs fortællingen her!

Hovgaard og elektriciteten
Under 1. verdenskrig var der energikrise, idet forsyninger af først og fremmest kul fra England udeblev. Derfor forsøgte man sig med mange alternativer. I Øster Hornum oprettede en kreds af initiativrige mennesker et vandkraftværk.
Læs fortællingen her!

Familien Mosborg – Elinelund
N. P. Mosborg var mejeribestyrer først i Suldrup, senere på Andelsmejeriet Elinelund og endnu senere bankbestyrer. Han var far til blandt andre pianisten Sigurd Mosborg.
Læs familiens historie her!

Sigurd Mosborg – pianist
Sigurd Mosborg var søn af mejeribestyrer N. P. Mosborg, Elinelund. Sigurd Mosborg blev pianist og underviser på konservatoriet i Aalborg – for blandt andre Bente Frendrup.
Læs fortællingen her!

Rakker-Else
Else Marie Sophie Frederikke Christoffersen (1850 – 1932) gik under navnet ”Rakker-Else”. Hun levede på kanten af det omgivende samfund, sandsynligvis var hun psykisk syg uden at få hjælp, kun hån og spot. Trods alt kunne hun til tider sno omgivelserne om sin lillefinger, så hun fik tingene som hun ville have dem.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 81, forår 2016.
Læs artiklen her!

Mit liv i Aarestrup
Søren Peter Qvist, født 1923, fortæller om sin barndom, ungdom og voksenliv i Aarestrup.
Læs fortællingen her!

Frierfærd til “Torndal”
Laurits Jensen var selvstændig dræningsmester, og på sin færd fra sted til sted kom han i 1872 til gården Torndal for at udføre et stykke arbejde. Gården ejedes af enken Jensine. Det blev til mere end dræningsarbejde – hvad kan man læse mere om her.
Læs fortællingen her!

Stine Hagen i Oplev
I sidste del af 1800-tallet boede Stine Hagen med sin søn Jens i et lille hus ved Oplev. De ernærede sig ved Stines uldspinderi og ved at Jens flettede kurve, som vandt stor udbredelse.
Læs fortællingen her!

Marie Kristensen – et socialt tilfælde
I slutningen af 1800-tallet havde sognerådet i Øster Hornum Kommune sit besvær med Marie Kristensen, der må; betegnes som et socialt tilfælde, der ikke var så let at hamle op med.
Læs fortællingen her!

Søren Amerika
I denne fortælling skriver Søren Peter Sørensen om, hvad han har fået fortalt om sin bedstefar, der ligeledes hed Søren Peter Sørensen, født 1842 og kaldet Søren-Amerika. Tilnavnet skyldtes et længere ophold i Nordamerika, et ophold man i øvrigt ikke ved ret meget om, udover at han arbejdede i skovene. Det menes, han udvandrede omkring 1860 eller senere efter endt militærtjeneste. Han kom tilbage til Øster Hornum i begyndelsen af 1870’erne.
Læs fortællingen her!

Vejmand og amatørarkæolog Ingeman Sørensen
Vejmand og amatørarkæolog Ingeman Sørensen og hans søn Martin Sørensen indsamlede en stor mængde oldtidsfund i omegnen af Øster Hornum. Samlingen kan ses på Lokalhistorisk Arkiv. Her kan læses fortællingen om Ingeman Sørensens liv som menneske, vejmand og amatørarkæolog.
Læs fortællingen her!

Søren Peter Sørensen; barndom
Søren Peter Sørensen (f. 1919) var sønnesøn af Søren-Amerika og søn af Gine og Ingeman Sørensen. Søren fortæller om sin barndom i Øster Hornum.
Læs fortællingen her!

Søren Peter Sørensen; skolegang
Her kan kan læses Søren Peter Sørensens fortælling om, hvordan det var at gå i Øster Hornum skole fra 1926 til 1933. Han har skrevet den saftige og livfulde fortælling om sin egen skoletid – på godt og ondt.
Her er fortællingen!

Søren Peter Sørensen; hjorddreng
Det hænder ofte, at ældre mennesker fortæller at “den gang de var børn”, da var der ingen kære mor, det var bare med at komme ud at tjene som ganske ung. Fortællingerne kan tit være barske. Her er beretningen om, hvordan det gik, da Søren Peter Sørensen kom “ud at tjene” som hjorddreng i 1931.
Her er fortællingen!

Søren Peter Sørensen; flyttedreng
Efter konfirmationen i 1933 kom Søren Peter Sørensen ud at tjene hos gårdejer Jens Nielsen på gården Nodupsminde i Hæsum. Foruden at fortælle om det almindelige arbejde på gården fortælles der også om ringridning i Estrup.
Efter Søren Peters fortælling bringes Alfred Ingemans samtidige oplevelser som flyttedreng på en gård “Bakkely” mellem Hæsum og Guldbæk.
Læs fortællingerne her!

Søren Peter Sørensen, Gartnerlære Nibe
Efter sin tid i landbruget fik Søren plads som gartnerlærling i Nibe. Det blev noget af en blandet fornøjelse, der bød på meget arbejde og knap så meget læring.
Læs hans beretning her!

Søren Peter Sørensen; gartnerlære i Aalborg
Efter sin lidt uheldige første læretid i Nibe fortsatte Søren Peter Sørensen sin uddannelse som gartnere hos en gartner i Aalborg 1935 til 1937.
Læs hans beretning her!

Søren Peter Sørensen; gartnerlære i Sorgenfri Slotsgartneri
Søren Peter Sørensen fortæller om sin tid som gartnerlære på Sorgenfri Slot 1937 til 1939, hvor en hyppig gæst i gartneriet var dronning Alexandrine. Fortællingen slutter med at Søren bliver indkaldt til session.
Læs hans beretning her!

Efter tiden i Fredensborg blev Søren indkaldt til militæret og oplevede bl.a. den tyske besættelse, da han var soldat i Vordingborg. Om dette kan læses hans artikler under ”2. verdenskrig” – Link her!