Øster Hornum Sogn

Fortællinger fra Øster Hornum Sogn:

Fra fattighjælp til spirende socialpolitik
Fra slutningen af 1800-tallet blev der i større og større omfang taget hånd om de medborgere, der af forskellige årsager ikke kunne klare sig selv. Til at begynde med som almisser, men langsomt fremkom et mere og mere regelbaseret, for den enkelte mere værdigt system. Udviklingen beskrives her som den foregik i Øster Hornum Kommune.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 68, forår 2009.
Læs artiklen her!

Laurits Qvist Madsen, tromlefører
Laurits Qvist Madsen blev født i Hæsum 1896. I denne artikel fortæller han om sin opvækst, skolegang og arbejde allerede som barn på forskellige gårde. I 1919 forlod han landbruget og blev ansat ved amtets vejvæsen som tromlefører, heraf navnet ”Trommel-Laurits”.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 70, efterår 2010.
Læs artiklen her!

Sine Dahl, kogekone
Signe Dahl fortalte i marts 1980 om sin uddannelse i Aalborg kort efter afslutningen af 1. verdenskrig på et hotel og siden om sin tid som kogekone fra begyndelsen af 1930’erne og flere årtier frem. Hun boede sammen med sin mand Søren Dahl på en gård i Molbjerg. Hun var i en lang årrække den kogekone, der var mest rift om at få til at stå for maden til privatfester, foreningsjubilæer med videre. Hun har medlevende fortalt om sit liv.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 70, forår 2010.
Læs artiklen her!

Skolen i Hæsum i 1800-tallet
”Den gamle skole skrev sig tilbage til 1819. Den lå lige nord for Foghs gård. Den ny blev bygget i 1890.” Nu er der kommet mange flere kilder på nettet, og det er muligt at tegne et mere detaljeret billede af, hvordan Hæsum fik sin første skolebygning, hvor den lå, hvordan den så ud og hvilken skæbne den fik.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 82, efterår 2016.
Læs artiklen her!

Opvækst på Staunholt
Poul Harding Rasmussen voksede op på gården Staunholt på Hornum Trant i 1940’erne. I artiklen fortæller han om dagligdagen på gården, om sin skolegang, Øster Hornum og om bygningen af stedets nye stuehus. Fortællingen slutter med at han kommer i lærer hos tømrer Robert Rasmussen i Øser Hornum.
Artiklen har været bragt i ”Hanen” nr. 84, efterår 2017.
Læs artiklen her!

Slavekrigen i Øster Hornum 1848
Da det var ved at trække op til krigen i 1848 gik der rygter om at de slesvig-holstenske oprørere havde lukket tugthusfangerne (slaverne) ud af tugthuset i Rendsborg, og at disse nu drog hærgende op gennem Jylland.
Læs den lokale pastor Hansens beretning her!

Øster Hornum brændt 1889
Det var sangsynligvis nogle drenges leg med ild i præstegårdens lade, der førte til at en tredjedel af Øster Hornum brændte 13. juni 1889.
Læs fortællingen her!

Rundt i Øster Hornum 1939
Verner Andersen tager os med på en rundtur i Øster Hornum – sådan som han som ældre husker den fra hans barndom.
Læs Verner Andersens fortælling her!

Flere historier fra Øster Hornum
Der er op mod 150 fortællinger om folk og begivenheder i Øster Hornum på Øster Hornums hjemmeside under fanebladet “Nyt om Gammelt”.
Læs mere ved at klikke her!